กันสาดผ้าใบ

กันสาดผ้าใบ

กันสาดผ้าใบ


“กันสาดผ้าใบ สำหรับกันฝน กันแดด หลากหลายรูปทรง ขนาด และสีสัน ตามความต้องการและความสวยงานกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง
เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน เหมาะสำหรับการตกแต่งบ้านพัก บ้านจัดสรร คอนโดมีเนียม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่”
กันสาดทรงปลายเหลี่ยม

กันสาดทรงปลายเหลี่ยม เป็นกันสาดผ้าใบ สำหรับกันฝน กันแดด หลากหลายรูปทรงปลายเหลี่ยม ขนาด และสีสัน ตามความต้องการและความสวยงานกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน

กันสาดทรงยุโรป

กันสาดผ้าใบ สำหรับกันฝน กันแดด ตามสไตล์การตกแต่งบ้านแบบยุโรป เป็นที่นิยมในการตกแต่งบ้าน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ หรือบ้านจัดสรร คอนโดมีเนียมแนวยุโรป

กันสาดทรงครึ่งวงกลม

กันสาดทรงครึ่งวงกลม เป็นกันสาดผ้าใบ สำหรับกันฝน กันแดด รูปทรงครึ่งวงกลม ขนาด และสีสัน ตามความต้องการและความสวยงานกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน

กันสาดค้ำยัน

กันสาดค้ำยัน เป็นกันสาดผ้าใบ มีเหล็กค้ำยันด้านล่าง สำหรับกันฝน กันแดด ขนาด และสีสัน ตามความต้องการและความสวยงานกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน

กันสาดชักรอก

กันสาดชักรอก เป็นกันสาดผ้าใบและชักรอกขึ้น-ลง สำหรับกันฝน กันแดด ขนาด และสีสัน ตามความต้องการและความสวยงานกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน

กันสาดเพิงหมาแหงน

กันสาดเพิงหมาแหงน เป็นกันสาดผ้าใบรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลากเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง สำหรับกันฝน กันแดด ขนาด และสีสัน ตามความต้องการและความสวยงานกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน

กันสาดแนวดิ่ง

กันสาดแนวดิ่ง เป็นกันสาดแนวตั้งแบบม้วนขึ้น – ลง เป็นระบบที่เหมาะสำหรับสถานที่ ที่มีลักษณะเปิดโล่ง รับลมและต้องการปิดเพื่อป้องกันแดด และฝนสาดเข้ามาทำความเสียหายให้กับสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร จึงเป็นที่นิยม และได้ถูกติดตั้งไปยังโรงแรม และรีสอร์ทโดยเฉพาะ

กันสาดสแลน

กันสาดสแลน เป็นกันสาดที่ใช้สแลนสีเขียว หรือสีดำ สามารถกันแดด กรองฝุ่น ใช้เป็นที่จอดรถ โรงเรือนไม้ดอก ดาดฟ้า อาคาร