กันสาดผ้าใบ

กันสาดผ้าใบ

กันสาดผ้าใบ


“กันสาดผ้าใบ สำหรับกันฝน กันแดด หลากหลายรูปทรง ขนาด และสีสัน ตามความต้องการและความสวยงานกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง
เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน เหมาะสำหรับการตกแต่งบ้านพัก บ้านจัดสรร คอนโดมีเนียม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่”
กันสาดทรงปลายเหลี่ยม

กันสาดทรงปลายเหลี่ยม เป็นกันสาดผ้าใบ สำหรับกันฝน กันแดด หลากหลายรูปทรงปลายเหลี่ยม ขนาด และสีสัน ตามความต้องการและความสวยงานกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน

กันสาดทรงยุโรป

กันสาดผ้าใบ สำหรับกันฝน กันแดด ตามสไตล์การตกแต่งบ้านแบบยุโรป เป็นที่นิยมในการตกแต่งบ้าน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ หรือบ้านจัดสรร คอนโดมีเนียมแนวยุโรป

กันสาดทรงครึ่งวงกลม

กันสาดทรงครึ่งวงกลม เป็นกันสาดผ้าใบ สำหรับกันฝน กันแดด รูปทรงครึ่งวงกลม ขนาด และสีสัน ตามความต้องการและความสวยงานกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน

กันสาดค้ำยัน

กันสาดค้ำยัน เป็นกันสาดผ้าใบ มีเหล็กค้ำยันด้านล่าง สำหรับกันฝน กันแดด ขนาด และสีสัน ตามความต้องการและความสวยงานกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน

กันสาดชักรอก

กันสาดชักรอก เป็นกันสาดผ้าใบและชักรอกขึ้น-ลง สำหรับกันฝน กันแดด ขนาด และสีสัน ตามความต้องการและความสวยงานกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน

กันสาดเพิงหมาแหงน

กันสาดเพิงหมาแหงน เป็นกันสาดผ้าใบรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลากเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง สำหรับกันฝน กันแดด ขนาด และสีสัน ตามความต้องการและความสวยงานกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน

กันสาดแนวดิ่ง
กันสาดแนวดิ่ง เป็นกันสาดแนวตั้งแบบม้วนขึ้น – ลง เหมาะสำหรับสถานที่ ที่มีลักษณะเปิดโล่ง รับลมและต้องการปิดเพื่อป้องกันแดด และฝนสาดเข้า
กันสาดชุดหมุน แนวดิ่ง T102
กันสาดชุดหมุน แนวดิ่ง T105
กันสาดชุดหมุน แนวดิ่ง T108
กันสาดแขนยื่น มอเตอร์ไฟฟ้า 20 Nm รุ่น BE5
กันสาดแขนยื่น มอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น AC3
กันสาดค้ำยัน มอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น SM 03
กันสาดทรงยุโรป แบบครึ่งวงกลม
กันสาดทรงยุโรป แบบพับ ทรงโค้ง
กันสาดสกายรูฟ ระบบชักรอก
กันสาดสกายรูฟ ระบบมอเตอร์ตู้
กันสาดสแลน
กันสาดสแลน เป็นกันสาดที่ใช้สแลนสีเขียว หรือสีดำ สามารถกันแดด กรองฝุ่น ใช้เป็นที่จอดรถ โรงเรือนไม้ดอก ดาดฟ้า อาคาร
กันสาดชุดหมุน แนวดิ่ง T103
กันสาด แนวดิ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า T106
กันสาด แนวดิ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า T109
กันสาดแขนยื่น มอเตอร์ไฟฟ้า 50 Nm รุ่น BE5
กันสาดค้ำยัน ชักรอก รุ่น SM 01
กันสาดทรงยุโรป แบบโค้ง ยื่นสั้น
กันสาดทรงยุโรป แบบรักบี้
กันสาดทรงยุโรป แบบพับ ทรงรักบี้
กันสาดสกายรูฟ ระบบมอเตอร์หลอด 2 ระบบ
กันสาดสกายรูฟ ระบบมอเตอร์หลอด 2 ระบบ
กันสาดชุดหมุน แนวดิ่ง T101
กันสาดชุดหมุน แนวดิ่ง T104
กันสาดชุดหมุน แนวดิ่ง T107
กันสาดแขนยื่น ชุดหมุน รุ่น BE5
กันสาดแขนยื่น ชุดหมุน รุ่น AC3
กันสาดค้ำยัน ชุดหมุนรุ่น SM 02
กันสาดทรงยุโรป แบบโค้ง ยื่นยาว
กันสาดทรงยุโรป แบบปลายเหลี่ยม
กันสาดสกายรูฟ ระบบชุดหมุน
กันสาดสกายรูฟ ระบบมือหมุน