เต็นท์จัดงาน

เต็นท์จัดงาน

เต็นท์จัดงาน


“เต็นท์จัดงาน เป็นเต็นท์สำหรับจัดงานแสดงสินค้า ออกบู๊ท งานพิธี งานจัดเลี้ยง ทำบุญบ้าน ที่จอดรถ เต็นท์พยาบาล”
เต็นท์ทรงโค้ง

เต็นท์ผ้าใบทรงโค้งหรือเต็นท์หลังคาโค้ง เป็นเต็นท์สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลังคาโค้งไปตามความยาวของเต็นท์ ออกแบบให้มีความแข็งแรง สวยงาม โปร่งโล่งสบาย ง่ายต่อการระบายน้ำขณะฝนตก น้ำไม่ขัง เหมาะสำหรับงานแสดงสินค้า ออกบู๊ท งานพิธี งานจัดเลี้ยง ทำบุญบ้าน ที่จอดรถ เต็นท์พยาบาล

เต็นท์ทรงจั่ว

เต็นท์ทรงจั่ว เป็นเต็นท์สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปแบบการใช้งานคล้ายกับเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง หลังคาเต็นท์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางบรรจบกันไปตามความยาวของเต็นท์ ข้อดีของเต็นท์ผ้าใบทรงจั่วคือออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง ประหยัดวัสดุและเวลาในการผลิต เหมาะสำหรับงานแสดงสินค้า ออกบู๊ท งานพิธี งานจัดเลี้ยง ทำบุญบ้าน ที่จอดรถ เต็นท์พยาบาล

เต็นท์ทรงปิรามิค

เป็นเต็นท์สี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาทั้งสี่ด้านเป็นรูปสามเหลี่ยมประกบเข้าหากันเป็นทรงปิรามิด รูปทรงสวยงาม เรียบง่าย และง่ายต่อการติดตั้ง การติดตั้งผ้าใบหลังคาต้องตึง เพื่อไม่ให้น้ำขังขณะฝนตก ซึ่งอาจเป็นผลทำให้เต็นท์เกิดความเสียหายได้ เป็นเต็นท์ที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เหมาะสำหรับงานแสดงสินค้า ออกบู๊ท งานพิธี งานจัดเลี้ยง ทำบุญบ้าน

เต็นท์ทรงโดม

เต็นท์ทรงโดม เป็นเต็นท์ทรงจตุรัส หลังคาโค้งเว้ามียอดเป็นรูปโดม มีทั้งแบบพับและแบบประกอบ เต็นท์มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เหมาะสำหรับงานแสดงสินค้า ออกบู๊ท งานพิธี งานจัดเลี้ยง ทำบุญบ้าน

เต็นท์ทรงพลับพลา

เต็นท์ทรงพลับพลา เป็นเต็นท์ทรงพลับพลา มีรูปแบบสวยงาม มีทั้งแบบพับและแบบประกอบ เหมาะสำหรับเต็นท์ที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สำหรับการจัดงานพิธี งานแสดงสินค้า

เต็นท์ทรงปั้นหยา

เต็นท์ผ้าใบทรงปั้นหยา เป็นต็นท์ทรงปิรามิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทางด้านยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเอียงบรรจบกันไปตามความยาวของเต็นท์ หลังคาทางด้านกว้างเป็นรูปสามเหลี่ยม เต็นท์มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เหมะสำหรับการจัดงานแสดงสินค้า ออกบูธ

เต็นท์ทรงฟูจิ

เต็นท์ทรงฟูจิ เป็นเต็นท์ที่พัฒนารูปทรงมาจากเต็นท์ทรงปิระมิด เป็นท์เต็นท์ทรงจตุรัส หลังคาโค้งเว้าเป็นยอดแหลม มีทั้งแบบพับและแบบประกอบ เต็นท์มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เหมาะสำหรับงานแสดงสินค้า ออกบู๊ท งานพิธี งานจัดเลี้ยง ทำบุญบ้าน

เต็นท์จอดรถ

เต็นท์จอดรถ เป็นเต็นท์ออกแบบพิเศษสำหรับใช้จอดรถ ตามลานจอดรถห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล

เต็นท์พยาบาล

เต็นท์พยาบาล เป็นเต็นท์ออกแบบพิเศษสำหรับใช้เป็นห้องพยาบาลเคลื่อนที่ หรือห้องพยาบาลชั่วคราว

เต็นท์ยืดอเนกประสงค์

เต็นท์ยืดอเนกประสงค์ กางเก็บง่ายภายใน 1 นาที สามารถพับเก็บท้ายรถได้ เหมาะกับงานแสดงสินค้า ทั้งในและนอกสถานที่ โครงสร้างทำจากเหล็กอย่างดี มีให้เลือกหลายสี หลายขนาด พร้อมสกีนโลโก้ชื่อบริษัท ห้างร้านของลูกค้า

เต็นท์แบรแมน

เต็นท์แบรแมน เป็นเต็นท์รูปทรงสวยงาม มีสไตล์ มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เหมาะสำหรับงานแสดงสินค้า ออกบู๊ท งานพิธี งานจัดเลี้ยง ทำบุญบ้าน

เต็นท์โกดัง
เต็นท์ยืดพับเก็บ

หลังคาแผ่น UPVC

เต็นท์ยืดพับเอนกประสงค์ แบบโครงขาว
เต็นท์ยืดพับเอนกประสงค์ แบบโครงดำ
เต็นท์เอนกประสงค์ ทรงปั้นหยา
เต็นท์เอนกประสงค์ ทรงอวกาศ
เต็นท์เอนกประสงค์ ทรงเต่าบิน แบบมีชายรอบด้าน
เต็นท์ทรงจั่ว Event ด้านหน้าประตูชักรอก
เต็นท์ทรงจั่ว Event ด้านหน้าประตูม้วน 2 ประตู

เต็นท์ยืดพับเอนกประสงค์ แบบโครงอลูมิเนียม
เต็นท์เอนกประสงค์ ทรงโซฟา
เต็นท์เอนกประสงค์ ทรงสองชั้น
เต็นท์เอนกประสงค์ ทรงโค้ง
เต็นท์ทรงจั่ว Event ด้านหน้าประตูแบบม้วน
เต็นท์ทรงจั่ว Event ด้านหน้าประตูชักรอก หน้าต่าง 2 บาน

เต็นท์เอนกประสงค์ ทรงปิรามิต
เต็นท์เอนกประสงค์ ทรงฟูจิ
เต็นท์เอนกประสงค์ ทรงเต่าบิน
เต็นท์เอนกประสงค์ ทรงจั่ว
เต็นท์ทรงจั่ว Event ด้านหน้าประตูม้วน หน้าต่าง 2 บาน